Kontakt

Fundacja Wychowanie Przez Sztukę

Kawaleryjska 5
15-324 BIAŁYSTOK
woj. podlaskie
KRS: 0000568958

Powiązane osoby:

  • Cieślik-Klauza Joanna – prezes zarządu
  • Strzelecka Olga Małgorzata – wiceprezes zarządu

Kontakt: wps@chopin.man.bialystok.pl

Statut Fundacji