Ko-Respondencja

Celem cyklu konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć te zagadnienia chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Od najdawniejszych bowiem czasów sztuki artystyczne wzajemnie się przenikały, łączyły się z nauką, wpływały na życie codzienne, a codzienna rzeczywistość wywierała wpływ na kształty artystyczne. Przykłady interferencji sztuk odnajdujemy w starożytnych sztukach synkretycznych, barokowej operze, przesiąkniętej literaturą muzyce romantycznej, malarskim impresjonizmie czy sztukach wizualnych XX wieku.

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

Dotychczasowe spotkania:

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

 KO-respondencja. Na styku sztuk

21 – 22 październik  2023

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

 KO-respondencja. Na styku sztuk

22 – 23 październik  2022

 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KO-respondencja. Na styku sztuk

26 – 27 październik  2019

 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KO-respondencja. Na styku sztuk

14 – 15 kwietnia 2018

WYKŁAD INAUGURACYJNY

prof. Marek Dyżewski

Komponowane przez malarzy sonaty, fugi i symfonie

SESJA I PLENARNA

KO-respondencja w twórczości kompozytorów XX wieku

 • Magdalena Gajl, Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, Corresponcence des arts w twórczości M. K. Čiurlionisa na przykładzie poematu symfonicznego Morze
 • dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Inspiracje plastyczne w twórczości Ludomira Różyckiego
 • dr Iwona Świdnicka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Inspiracje poetyckie w twórczości Grażyny Bacewicz
 • dr hab. Violetta Przech, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Zbigniewa Bargielskiego correspondence des arts
 • dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Motywy mitologiczne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku

SESJA II PANELOWA

KO-respondencja idei i  formy w kulturze  

 • prof. zw. dr. hab. Marta Szoka, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Uliczne korespondencje sztuk? Artystyczne i społeczne aspekty instalacji dźwiękowych w przestrzeni miejskiej
 • Marta Seredyńska, Uniwersytet Warszawski, Choreografia społeczna – w jaki sposób rzeczywistość wpływa na sztukę a sztuka na rzeczywistość
 • dr hab. Ewa Kowalska Zając, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Formy i funkcje zapisu gatunków intermedialnych uprawianych przez kompozytorów polskich w II poł. XX wieku
 • dr hab. Joanna Subel, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Kreacjonizm Tana Duna jako komplementarna korespondencja sztuk
 • dr Aldona Nawrocka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Od kosmosu muzyki do „Koncertów pod gwiazdami”
 • Iwona A. Siedlaczek, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, Bolesław Schaeffer jako filozof muzyki. Rekonesans 

SESJA III PANELOWA

KO-respondencja między dziełem a odbiorcą 

 • dr n. med. Maria Mielnik, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wpływ muzyki i malarstwa na przebieg terapii logopedycznej wybranych pacjentów Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego W Gdańsku
 • dr hab. Anna Mikolon, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Wydział Wokalno-Aktorski, Wpływ teatru, literatury i malarstwa na kształtowanie osobowości genialnego pianisty – Światosława Richtera
 • dr Monika Hippe, Uniwersytet Rzeszowski, Wspólne oddziaływanie muzyki i obrazu: Elementy historii statków komediantów na rzekach Cayahoga, Mohican oraz Missisipi
 • dr Maria Piątek, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wszystko jest kolażem – rozważania na temat struktury współczesnego komunikatu artystycznego

SESJA IV PLENARNA

KO-respondencja sztuki i nauki

 • Monika Kuchta, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, studium doktoranckie, Mathesis, wyobraźnia, przestrzeń. Oniryczność miejskiego pejzażu w kompozycji Algorytm snu wielkiego miasta Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil
 • dr Maciej  Grześkowiak, dr hab. Monika Kędziora, dr hab. Piotr Niewiedział, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Na styku nauki i sztuki. Rytmy Euklidesowe
 • dr Małgorzata Kubala, mgr Marzena Majcher, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Jak brzmi Chemia Miłości? – Interpretacja i analiza interdyscyplinarnej kompozycji Marzeny Majcher, oscylującej na pograniczu muzyki i chemii
 • dr hab. Alicja Gronau – Osińska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Zawartość fresku w 3 Freskach nadmorskich – autoanaliza
 • dr hab. Aleksandra Dziurosz, dr Paula Jaszczyk, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Inspiracje. Korelacje. Dywergencyjność. Czyli jak studenci uczelni artystycznych interpretują sztuki pokrewne  

SESJA V PANELOWA

KO-respondencje muzyki i sztuk wizualnych

 • Bożena Boba-Dyga, Fundacja Art Forum Kraków, Działania intermedialne na styku sztuk wizualnych, literatury i muzyki
 • dr Joanna Cieślik-Klauza, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Korespondencja sztuk w twórczości filmowej Stanleya Kubricka
 • Katarzyna Lidia Babulewicz, Uniwersytet Jagielloński, Studium doktoranckie, Muzyka Sofii Gubajduliny do serialu animowanego Mauguli Romana Dawydowa
 • Urszula Sochacka, Uniwersytet Jagielloński, Studium doktoranckie, Poetyka postpamięci w filmie dokumentalnym „Nie wolno się brzydko bawić”
 • dr Małgorzata Sławek-Czochra, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Obrazy w filmie czy ruchome obrazy: Twój Vincent reż. Dorota Kobiela, Młyn i Krzyż reż. Lech Majewski, Dziewczyna z perłą reż. Peter Webber

SESJA VI  PANELOWA

KO-respondencja muzyki i słowa

 • dr Kinga Fink, Uniwersytet Rzeszowski, Muzyczno-literackie oblicze wydarzeń artystycznych w autonomicznym Lwowie
 • Mateusz Żabolicki, Uniwersytet Warszawski, „Jakby nożem ktoś ją nóż w serce dźgnął wsadził” – rola przekładu w Stabat Mater Ignacego Zalewskiego
 • Karolina Markowska, Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, Kosmogonia w twórczości Aleksandra Szeligowskiego. Sztuka jako przepływ znaczeń
 • mgr Renata Dobkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sztuka (nie)dopowiedzenia. O poezji, muzyce i niewyrażalności w twórczości pieśniowej Juliusza Łuciuka
 • dr Kamil Kopania, Uniwersytet Warszawski, Późnośredniowieczne panoramy pasyjne i ich związki z teatrem misteryjnym oraz literaturą pielgrzymkowa
 • Karolina Mytkowska, Uniwersytet Jagielloński, Witold Hulewicz o muzyce

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ko-respondencja. Na styku sztuk

Białystok, 3-4 grudnia 2016

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk

Białystok, 13 – 14 listopada 2015

IMG_0002 (2)

Program konferencji

Sesja plenarna Prowadzenie: dr hab. Tomasz Baranowski

 • otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka / dr hab. Tomasz Baranowski – Projekcja filmu „Moje Podlasie”w reż. Anny Worowskiej, komentarz do filmu Jan Leończuk
 • dr hab. Zofia Bernatowicz (UMCS w Lublinie) Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków
 • dr Maria Piątek (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie ) Internetowe interferencje czyli o przenikaniu przestrzeni realnych i wirtualnych w sztuce
 • dr hab. Joanna Subel (Uniwersytet Wrocławski) Kompozycje  Tana Duna w perspektywie synkretyzmu sztuk
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Szerszenowicz (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi) Bogusława Schaeffera muzyka do widzenia
 • dr Kamil  Kopania (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, WydziałSztuki Lalkarskiej w Białymstoku) O wzajemnych relacjach malarstwa i teatru na przykładzie twórczości Wiesława Jurkowskiego

OBRADY W SEKCJACH 

 • Sekcja I – Ko-respondencja idei i formy w kulturze (sztuka -filozofia –religia)
 • Sekcja II – Ko-respondencja  muzyki i  sztuk wizualnych
 • Sekcja III – Ko-respondencja muzyki i poezji
 • Sekcja IV – Ko-respondencja wrażliwości, aktywności i techniki

SEKCJA I – Ko-respondencja idei i formy w kulturze (sztuka – filozofia – religia)

 1. dr hab. Jolanta  Skorek-Münch (Uniwersytet Rzeszowski), Pieśńromantyczna jako synteza sztuk w poglądach Roberta Schumanna
 2. dr Ewa  Fedyczkowska (Uniwersytet Rzeszowski), Requiem „romantyczne”–wielowymiarowy aspekt dzieła
 3. mgr Agnieszka Nowok (Akademia Muzyczna w Katowicach), Rytuał- magia – religia. Phylakterion Pawła Szymańskiego
 4. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), Danse macabre według Modesta Musorgskiego
 5. dr Miłosz Bartosz Martyna, Między monodramem a performansem – spektakl Performer jako przykład solo aktorskiego
 6. dr Iwona Świdnicka (UMFC Warszawa), Malarstwo, poezja i muzyka splecione w opowieśćNEVERMORE Eugeniusza Morawskiego
 7. Roksolyana Zakopets (Lwów, LNAM im.M.Łysenki), Inspiracje w twórczości polskich kompozytorów we Lwowie w XIX wieku. Karol Kurpiński i Józej Elsner

SEKCJA II – Ko-respondencja  muzyki i  sztuk wizualnych

 1. mgr Maja Baczyńska (studia doktoranckie UMFC Warszawa), Miasto umuzycznione –muzyczno-wizualny portret miasta w filmach dokumentalnych wykorzystujących utwory polskich kompozytorów muzyki współczesnej
 2. 2. dr hab. Anna Leśniewska Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi), Gramatyka sztuki. Od rzeźby do fonosfery sztuki Joanny Przybyły
 3. dr Stefan  Münch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Martwa natura z wafelkami, czyli muzyka jako przedmiot hypotypozy
 4. dr Małgorzata  Sławek-Czochra Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Przenikanie sięsztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego
 5. dr Monika Hippe (Uniwersytet Rzeszowski), Rola muzyki w filmie niemym i animowanym
 6. dr Aleksandra  Reimann-Czajkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Młyn i krzyż Lecha Majewskiego wobec malarskiego pierwowzoru Petera Bruegla
 7. dr Joanna  Cieślik-Klauza ((UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), Cisza w muzyce filmowej
 8. mgr Maciej Jarczyński (Uniwersytet Gdański), Korespondencja muzyki chóralnej ze sztukami wizualnymi

SEKCJA III – Ko-respondencja muzyki i poezji

 1. dr Kinga Fink (Uniwersytet Rzeszowski), Poezja Kornela Ujejskiego inspirowana muzykąoraz muzyka inspirowana jego poezją
 2. mgr Edyta Kilian (Uniwersytet Jagielloński), Cybernetyczna poezja Romana Bromboszcza jako ewolucyjna konsekwencja stechnicyzowania nauki i sztuki
 3. mgr Katarzyna Mirocha (Uniwersytet Jagielloński), Retoryka wyliczania –obecna zarówno w minionych epokach jak i współcześnie w interdyscyplinarnych działach sztuki
 4. mgr Karolina Mytkowska (Uniwersytet Jagielloński), W kręgu muzycznych inklinacji Witolda Hulewicza
 5. dr Joanna Apanowicz, (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi), Książka artysty jako naturalne pole wypowiedzi interdyscyplinarnej
 6. dr Ewa Bielińska-Galas (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Wiersz figuralny w graduale z Gaillac (F-Pn ms. lat. 776): wokół modelu tekstów śpiewów liturgicznych w wiekach średnich

SEKCJA IV – Ko-respondencja wrażliwości, aktywności i techniki

 1. dr Maria Aleksandrowicz (Akademia Pomorska w Słupsku),Taniec w psychologii a psychologia w tańcu
 2. prof. Alicja Gronau-Osińska, dr Paula Jaszczyk  (UMFC Warszawa, ASP Warszawa), Ruch – bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy
 3. dr hab. Aleksandra  Dziurosz (UMFC Warszawa), dr Nawrocka Aldona (UMFC Warszawa), Współpraca choreografa i kompozytora dawniej i dziś
 4. mgr Katarzyna Skiba (Uniwersytet Jagielloński), Odtwarzanie tożsamości narodowej w sztuce klasycznego tańca kathak
 5. mgr Mariola Kokowska (Uniwersytet SWPS Warszawa; UMCS Lublin), Doświadczenie muzyczne w regulacji nastroju

Sesja plenarna – Dzień II

 • 9.00 – 9.30 mgr  Robert Jędrzejewski (Studia doktoranckie UMFC ), Nowy sens muzyki: improwizacja jako kompozycja w czasie rzeczywistym
 • 9.30 – 10.00 dr Tamara  Sass (WydziałSztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi), Konsekwencje twórczej wolności w sztuce wysokiej i popularnej na podstawie twórczości Kandyńskiego, Duchampa i Warhola oraz egalitarnej Kultury Konwergencji
 • 10.00 – 10.30 dr hab. Tomasz Baranowski (UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski), Księżycowy Pierrot w tańcu ofiarnym? Muzyka doby modernizmu w kontekście kultury
 • 10.30 – 11.00 dr Maria Twarowska (UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), Wychowanie przez sztukę. Tradycje – współczesność
 • 11.00 – 11.30 prof. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Intermedialnie –między dyscyplinami. Realizacje studentów Pracowni Komunikacji Intermedialnej
 • 11.30 –12.00 mgr Sylwia Żółkiewska ( Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie), Aplikacje mobilne w edukacji i kulturze – prezentacja
 • 12.00 – 12.30 Podsumowanie prac warsztatowych i zamknięcie konferencji

Imprezy towarzyszące konferencji

 • Przedstawienie operowe Carmen G. Bizeta – Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, 13.11.2015. godz. 19.00
 • Źrenice okien – wystawa malarstwa Justyny Wysockiej – foyer UMFC ul. Kawaleryjska 5, budynek B II piętro,
 • Malowane Podlasie  – wystawa fotografii Anny Worowskiej –  foyer UMFC ul. Kawaleryjska 5, budynek B I piętro

Patronaty medialne: TVP Białystok i Polskie Radio Białystok

Zadanie dofinansowane ze środków zbudżetu Miasta Białegostoku