Strona główna

Seminarium Wychowanie przez sztukę miało już dwadzieścia osiem edycji, z których skorzystało ponad 3000 nauczycieli miasta Białegostoku i regionu. Spontaniczny pomysł sprzed ponad dziesięciu lat przerodził się w regularne spotkania, w których staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zasadą naszą stała się aktywność. Zamierzeniem naszym jest pokazanie alternatywnych sposobów pracy z dziećmi poprzez kontakt ze sztuką. Edukacja artystyczna nie tylko jest atrakcyjną formą nauki, jest również wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności dziecka, rozwija jego wyobraźnię. Chcemy, żeby nasi nauczyciele rozwijali się razem z naszymi dziećmi, żeby poprzez kontakt ze sztuką stali się jeszcze bardziej kreatywni, pełni wciąż nowych pomysłów i inicjatyw. Spotkania z muzyką, tańcem, teatrem i sztukami wizualnymi dają naszym dzieciom szersze perspektywy na przyszłość i szanse na harmonijny rozwój zarówno intelektualny jak i psychiczny.

Tworząc program warsztatów z cyklu Wychowanie przez sztukę myśleliśmy o potrzebach nauczycieli. Stąd nasi uczestnicy brali dotychczas udział w warsztatach, prezentacjach i ciekawych spotkaniach. Nauczyciele obserwowali zajęcia artystyczne z zakresu edukacji artystycznej, byli słuchaczami wykładów o charakterze naukowym, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin sztuki, pracujących w obszarze edukacji. Wszystko po to, żeby łamać stereotypy tradycyjnej, statycznej szkoły.

Uczestnicy seminarium zawsze doceniali nasz trud i odwdzięczali nam się dobrą opinią. Nasz cykl tworzyli dotychczas: prof. dr hab. Barbara Kamińska, prof. Zofia Konaszkiewicz, prof. Andrea Javorska, dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. Wioletta Miłkowska, prof. Anna Waluga, Regina Wolska, Renata Paciukiewicz, Maria Twarowska, Ewa Modranka, Agnieszka Sienkiewicz, Elżbieta Bruns, dr Iwona Musialik, Ligia Hnidec, Magdalena Kubiak, Katarzyna Puchalska-Gawron, Aleksandra Kozyra, Iwona Zaborowska, Romualda Terenc Pawliczak, Marzena Kołaczyńska, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Kuklińska, Grażyna Szeps, Urszula Roman, Dorota Dziamska, Katarzyna Odyniec, Wojciech Wietrzyński, Jacek Tarczyński, Elżbieta Rakowska, Urszula Smoczyńska, Dorota Gellner, Andrzej Kozłowski, Dawid Gacek, Bernarda Bielenia, Zdzisława Stanowska, Lidia Bajkowska, Adam Ługowski, Arkadiusz Żurecki, Rada Bogusławska, Grażyna Kilbach, Mateusz Smaczny, Andy Facinat Camara, Danuta Żołyńska, Greta Hapunik, Lucyna Streich, Tomasz Głuszkiewicz, Maria Dek, Magdalena Kiszko-Dojlidko, Jacek Dojlidko.

Każda edycja seminarium Wychowanie przez sztukę ma oprawę artystyczną. Wystawiliśmy dla naszych nauczycieli musical „Kopciuszek” autorstwa Jana Krutula, miały miejsce przedstawienia teatralne, odbywały się koncerty z udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 35 w Białymstoku, dzieci z Przedszkola Muzycznego działającego przy UMFC, Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Aktualności i informacje o nas i naszych pomysłach znaleźć na łamach czasopism: Twoja Muza, Wychowanie w przedszkolu, Aspekty, Wieści oświatowe. W ramach naszych spotkań powstało 25 płyt z materiałami poseminaryjnymi, a także publikacja Wychowanie Przez Sztukę, zawierająca scenariusze zajęć Agnieszki Sienkiewicz. W 2015 roku powstała Fundacja Wychowanie Przez Sztukę, która wspierać będzie wszelkie działania związane z działaniami edukacyjnymi, związanymi z szeroko pojętą kulturą i sztuką.