II Ogólnopolska Korespondencja Naukowa

Ko-respondencja. Na styku sztuk

Białystok, 3-4 grudnia 2016

Komunikat 1

Szanowni Państwo, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza w dniach 3-4 grudnia 2016 roku do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć te zagadnienia chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Od najdawniejszych bowiem czasów sztuki artystyczne wzajemnie się przenikały, łączyły się z nauką, wpływały na życie codzienne, a codzienna rzeczywistość wywierała wpływ na kształty artystyczne. Przykłady interferencji sztuk odnajdujemy w starożytnych sztukach synkretycznych, barokowej operze, przesiąkniętej literaturą muzyce romantycznej, malarskim impresjonizmie czy sztukach wizualnych XX wieku.

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

Proponowane obszary tematyczne:

 • muzyka
 • literatura
 • film
 • teatr
 • sztuki plastyczne
 • taniec
 • psychologia
 • filozofia
 • nauki ścisłe

Proponowane bloki tematyczne:

 • Omówienie szeroko pojętych kontekstów sztuki, ich wzajemnego przenikania się.
 • Prezentacja sylwetek artystycznych oraz dorobku artystów, którzy wypowiadają się na styku różnych sztuk a ich dzieła powstają w wyniku inspiracji innymi dyscyplinami artystycznymi.
 • Prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki.
 • Sztuka i jej relacje z nauką. Socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki.

Przewidziana jest również recenzowana publikacja książkowa, która zbierze referaty wygłoszone na konferencji. W związku z tym uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie tekstu do druku wersji elektronicznej. Ostatecznym terminem jest termin rozpoczęcia konferencji 3 grudnia 2016. Ponadto poprosimy o ostateczną wersję abstraktu w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe, pełną afiliację (instytucja, wydział lub organizacja).

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na załączonej karcie udziału w konferencji do dnia 15 października 2016 roku na adres organizatorów: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku 15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5 (z dopiskiem: Ko-respondencja, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa) lub w formie elektronicznej na adres: wps@chopin.man.bialystok.pl

Informujemy, że kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze stron: chopin.man.bialystok.pl oraz wps.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: udział w konferencji, uroczysty posiłek, materiały konferencyjne. Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 20 listopada 2016 roku na konto Fundacji Wychowanie Przez Sztukę: 77 1240 5211 1111 0010 6442 5701 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, KO-RESPONDENCJA

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o podanie na adres wps@chopin.man.bialystok.pl następujących danych: imię i nazwisko, instytucja, NIP instytucji, adres instytucji.

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

 • do 15.10.2016 – wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia
 • 06.11.2016 – kwalifikacja uczestników
 • do 20.11.2016 – wpłata opłaty konferencyjnej
 • 28.11.2016 – komunikat nr 2 wraz z programem konferencji
 • 3-4.12.2016 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, oraz ostateczny termin przesłania pełnego tekstu wystąpienia w formie elektronicznej.

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Kierownik merytoryczny konferencji
dr Joanna Cieślik-Klauza
tel. 604 32 38 36
wps@chopin.man.bialystok.pl

Karta zgłoszenia:Word

program_listopad-2016-1
program_listopad-2016-2

program_listopad-2016-3

program_listopad-2016-4

program_listopad-2016-5

program_listopad-2016-6

program_listopad-2016-7

program_listopad-2016-8

program_listopad-2016-9

program_listopad-2016-10

program_listopad-2016-11

program_listopad-2016-12