Kontakt

Fundacja Wychowanie Przez Sztukę

Kawaleryjska 5
15-324 BIAŁYSTOK
woj. podlaskie
KRS: 0000568958

Powiązane osoby:

  • Cieślik Klauza Joanna – prezes zarządu
  • Strzelecka Olga Małgorzata – wiceprezes zarządu
  • Cwalin Beata Anna – członek zarządu
  • Huszcza Ewa – członek zarządu
  • Rafałko Ewa Barbara – członek zarządu
  • Wojno Ewa – członek zarządu

wps@chopin.man.bialystok.pl