Ko-Respondencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “KO-RESPONDENCJA” Na styku sztuk

Białystok, 13 – 14 listopada 2015

IMG_0002 (2)

Szanowni Państwo,

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza w dniu 13-14 listopada 2015 roku do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć te zagadnienia chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Od najdawniejszych bowiem czasów sztuki artystyczne wzajemnie się przenikały, łączyły się z nauką, wpływały na życie codzienne, a codzienna rzeczywistość wywierała wpływ na kształty artystyczne. Przykłady interferencji sztuk odnajdujemy w starożytnych sztukach synkretycznych, barokowej operze, przesiąkniętej literaturą muzyce romantycznej, malarskim impresjonizmie czy sztukach wizualnych XX wieku.

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

Więcej informacji na stronie www.chopin.man.bialystok.pl

Program konferencji

Sesja plenarna – Dzień I – 13 listopada 2015, godz. 9.00 – 12.00 – Sala Audytoryjna – budynek B, I p. – Prowadzenie: dr hab. Tomasz Baranowski

 • 9.00 – 9.30 otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka / dr hab. Tomasz Baranowski – Projekcja filmu „Moje Podlasie”w reż. Anny Worowskiej, komentarz do filmu Jan Leończuk
 • 9.30 – 10.00 dr hab. Zofia Bernatowicz (UMCS w Lublinie) Pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków
 • 10.00 – 10.30 dr Maria Piątek (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie ) Internetowe interferencje czyli o przenikaniu przestrzeni realnych i wirtualnych w sztuce
 • 10.30 – 11.00 dr hab. Joanna Subel (Uniwersytet Wrocławski) Kompozycje  Tana Duna w perspektywie synkretyzmu sztuk
 • 11.00 – 11.30 prof. nadzw. dr hab. Jacek Szerszenowicz (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi) Bogusława Schaeffera muzyka do widzenia
 • 11.30 – 12.00 dr Kamil  Kopania (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, WydziałSztuki Lalkarskiej w Białymstoku) O wzajemnych relacjach malarstwa i teatru na przykładzie twórczości Wiesława Jurkowskiego
 • 12.00-14.00 – Przerwa obiadowa

OBRADY W SEKCJACH – 13 listopada 2015, godz. 14.00 – 18.00

 • Sekcja I – Ko-respondencja idei i formy w kulturze (sztuka -filozofia –religia)
 • Sekcja II – Ko-respondencja  muzyki i  sztuk wizualnych
 • Sekcja III – Ko-respondencja muzyki i poezji
 • Sekcja IV – Ko-respondencja wrażliwości, aktywności i techniki

SEKCJA I – Ko-respondencja idei i formy w kulturze (sztuka – filozofia – religia) – Sala Metodyczna  101 – budynek B, I p.

13 listopada 2015, godz. 14.00 – 18.00

 1. dr hab. Jolanta  Skorek-Münch (Uniwersytet Rzeszowski) Pieśńromantyczna jako synteza sztuk w poglądach Roberta Schumanna
 2. dr Ewa  Fedyczkowska (Uniwersytet Rzeszowski) Requiem „romantyczne”–wielowymiarowy aspekt dzieła
 3. mgr Agnieszka Nowok (Akademia Muzyczna w Katowicach) Rytuał- magia – religia. Phylakterion Pawła Szymańskiego
 4. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) Danse macabre według Modesta Musorgskiego
 5. dr Miłosz Bartosz Martyna – Między monodramem a performansem – spektakl Performer jako przykład solo aktorskiego
 6. dr Iwona Świdnicka (UMFC Warszawa) Malarstwo, poezja i muzyka splecione w opowieśćNEVERMORE Eugeniusza Morawskiego
 7. Roksolyana Zakopets (Lwów, LNAM im.M.Łysenki) Inspiracje w twórczości polskich kompozytorów we Lwowie w XIX wieku. Karol Kurpiński i Józej Elsner

SEKCJA II – Ko-respondencja  muzyki i  sztuk wizualnych – Sala Audytoryjna –  budynek B, II p.

13 listopada 2015, godz. 14.00 – 18.00

 1. mgr Maja Baczyńska (studia doktoranckie UMFC Warszawa) Miasto umuzycznione –muzyczno-wizualny portret miasta w filmach dokumentalnych wykorzystujących utwory polskich kompozytorów muzyki współczesnej
 2. 2. dr hab. Anna Leśniewska Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi) Gramatyka sztuki. Od rzeźby do fonosfery sztuki Joanny Przybyły
 3. dr Stefan  Münch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Martwa natura z wafelkami, czyli muzyka jako przedmiot hypotypozy
 4. dr Małgorzata  Sławek-Czochra Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Przenikanie sięsztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego
 5. dr Monika Hippe (Uniwersytet Rzeszowski) Rola muzyki w filmie niemym i animowanym
 6. dr Aleksandra  Reimann-Czajkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Młyn i krzyżLecha Majewskiego wobec malarskiego pierwowzoru Petera Bruegla
 7. dr Joanna  Cieślik-Klauza ((UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) Cisza w muzyce filmowej
 8. mgr Maciej Jarczyński (Uniwersytet Gdański) Korespondencja muzyki chóralnej ze sztukami wizualnymi

SEKCJA III – Ko-respondencja muzyki i poezji – Sala Kameralna 25 – budynek A, parter

13 listopada 2015, godz. 14.00 – 18.00

 1. dr Kinga Fink (Uniwersytet Rzeszowski) Poezja Kornela Ujejskiego inspirowana muzykąoraz muzyka inspirowana jego poezją
 2. mgr Edyta Kilian (Uniwersytet Jagielloński) Cybernetyczna poezja Romana Bromboszcza jako ewolucyjna konsekwencja stechnicyzowania nauki i sztuki
 3. mgr Katarzyna Mirocha (Uniwersytet Jagielloński) Retoryka wyliczania –obecna zarówno w minionych epokach jak i współcześnie w interdyscyplinarnych działach sztuki
 4. mgr Karolina Mytkowska (Uniwersytet Jagielloński) W kręgu muzycznych inklinacji Witolda Hulewicza
 5. dr Joanna Apanowicz, (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi) Książka artysty jako naturalne pole wypowiedzi interdyscyplinarnej
 6. dr Ewa Bielińska-Galas (Biblioteka Narodowa w Warszawie) Wiersz figuralny w graduale z Gaillac (F-Pn ms. lat. 776): wokółmodelu tekstów śpiewów liturgicznych w wiekach średnich

SEKCJA IV – Ko-respondencja wrażliwości, aktywności i techniki – Sala Rytmiki – budynek B, II p.

13 listopada 2015, godz. 14.00 – 18.00

 1. dr Maria Aleksandrowicz (Akademia Pomorska w Słupsku)Taniec w psychologii a psychologia w tańcu
 2. prof. Alicja Gronau-Osińska, dr Paula Jaszczyk  (UMFC Warszawa, ASP Warszawa) Ruch – bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy
 3. dr hab. Aleksandra  Dziurosz (UMFC Warszawa), dr Nawrocka Aldona (UMFC Warszawa) Współpraca choreografa i kompozytora dawniej i dziś
 4. mgr Katarzyna Skiba (Uniwersytet Jagielloński) Odtwarzanie tożsamości narodowej w sztuce klasycznego tańca kathak
 5. mgr Mariola Kokowska (Uniwersytet SWPS Warszawa; UMCS Lublin) Doświadczenie muzyczne w regulacji nastroju

Sesja plenarna – Dzień II – 14 listopada 2015, godz. 9.00 – 13.00 – Prowadzenie: dr Stefan  Münch

 • 9.00 – 9.30 mgr  Robert Jędrzejewski (Studia doktoranckie UMFC ) Nowy sens muzyki: improwizacja jako kompozycja w czasie rzeczywistym
 • 9.30 – 10.00 dr Tamara  Sass (WydziałSztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi) Konsekwencje twórczej wolności w sztuce wysokiej i popularnej na podstawie twórczości Kandyńskiego, Duchampa i Warhola oraz egalitarnej Kultury Konwergencji
 • 10.00 – 10.30 dr hab. Tomasz Baranowski (UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski) Księżycowy Pierrot w tańcu ofiarnym? Muzyka doby modernizmu w kontekście kultury
 • 10.30 – 11.00 dr Maria Twarowska (UMFC WydziałInstrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) Wychowanie przez sztukę. Tradycje – współczesność
 • 11.00 – 11.30 prof. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) Intermedialnie –między dyscyplinami. Realizacje studentów Pracowni Komunikacji Intermedialnej
 • 11.30 –12.00 mgr Sylwia Żółkiewska ( Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie) Aplikacje mobilne w edukacji i kulturze – prezentacja
 • 12.00 – 12.30 Podsumowanie prac warsztatowych i zamknięcie konferencji

Imprezy towarzyszące konferencji

 • Przedstawienie operowe Carmen G. Bizeta – Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, 13.11.2015. godz. 19.00
 • Źrenice okien – wystawa malarstwa Justyny Wysockiej – foyer UMFC ul. Kawaleryjska 5, budynek B II piętro,
 • Malowane Podlasie  – wystawa fotografii Anny Worowskiej –  foyer UMFC ul. Kawaleryjska 5, budynek B I piętro

Patronaty medialne: TVP Białystok i Polskie Radio Białystok

Zadanie dofinansowane ze środków zbudżetu Miasta Białegostoku